HomeՍկիզբ
Please enter a searchword.

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊՀ

«Գյուղատնտեսական Բարեփոխումների Աջակցության» ծրագրի իրականացման գրասենյակը` որպես շահույթ չհետապնդող հաստատություն հիմնվել է 1997 թ-ի սեպտեմբերի 4-ին ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության  N 320 հրամանի համաձայն: 1998 թվականի հուլիսի 27-ին այն վերակազմավորվեց «Գյուղատնտեսական Բարեփոխումների Իրականացման» Ծրագրի իրականացման գրասենյակ պետական փակ բաժնետիրական ընկերության` համաձայն ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության և ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության կողմից համատեղ մշակված թիվ 1 արձանագրության:

Համաձայն ՀՀ Կառավարության N 765 որոշման, թվագրված 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ին, «Գյուղատնտեսական Բարեփոխումների Իրականացման» ծրագրի իրականացման գրասենյակ պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարվեց և փոխարենը ստեղծվեց «Գյուղատնտեսական Բարեփոխումների Իրականացման» ծրագրի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկը:

2011 թվականին «Գյուղատնտեսական Բարեփոխումների Իրականացման» ծրագրի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկը վերանվանվեց «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման" գրասենյակ պետական հիմնարկի` համաձայն ՀՀ Կառավարության N 355 որոշման:

Միջոցառումներ

18.06.2014

Սարքավորումներ անասնաբույժներին

«Անասնաբույժների մոբիլիզացում» ուսումնական ծրագիրը իրականացվում է ծրագրի պահանջներին համապատասխան մրցույթով հաղթող ճանաչված Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն (CARD) հիմնադրամի միջոցով: Ծրագրի տևողությունն է 24 ամիս, որոնց ընթացքում արդեն իրականացվել են  անասնաբույժների վերապատրաստում հետևյալ թեմաներով`  արհեստական սերմնավորում, բուժծառայություններ, այդ թվում` ախտորոշում, բժշկում և վիրահատում,  դեղագիտություն, եղջրատում և կճղակների մշակում, վերարտադրողական հիվանդություններ, առավել տարածված հիվանդություններ, կաթնային հոտի վերարտադրություն, տարրական բիզնեսի կառավարում և ֆերմերային տնտեսություններում վտանգների վերլուծության և հսկողության կրիտիկական կետերի համակարգի կիրառում (HACCP), արտադրական և անձնական հիգիենայի պահպանում վարակիչ և զոոնոզ հիվանդությունները կանխարգելելու նպատակով և այլն: Ծրագրին մասնակցած ՀՀ 6 մարզերի 67 անասնաբույժներին տրվեցին աշխատանքի համար անհրաժեշտ անասնաբուժական և արհեստական սերմնավորման գործիքներ: [more]

04.04.2014

ՀԳՌԿՄ Ծրագիր - ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ս. թ.  ապրիլի 3-ին ժամը 11:00 «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի շրջանակում Ճամբարակի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ Ճամբարակ քաղաքում անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնի հիմնադրման «Բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանի» ներկայացումը և քննարկումը շահագրգիռ հանրության հետ:  Հանդիպմանը մասնակցում էին ինչպես Ճամբարակ համայնքի ներկայացուցիչներ, այնպես էլ ներկայացուցիչներ Ջիլ, Արտանիշ, Վահան, Շորժա, Ձորավանք համայնքներից: Հանդիպման շրջանակներում ներկայացվեցին իրականացվող ծրագրի նկարագիրը և վերոհիշյալ փաստաթղթի նախագիծը, որից հետո եղան հարց ու պատասխաններ: «Բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանի»  հայերեն և անգլերեն նախնական տարբերակները տեղադրված են «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի  կայքում` www.arspiu.com[more]

31.03.2014

ՀԳՌԿՄ 2 Ծրագիր - Համաշխարհային բանկի գնահատման առաքելություն

Սույն թվականի մարտի 18-ից մինչև 27-ը «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» երկրորդ վարկային ծրագրի նախապատրաստական փուլի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների գնահատման նպատակով Հայաստանում էր գտնվում Համաշխարհային բանկի առաքելությունը: Առաքելության կազմում էին` Արուսյակ Ալավերդյանը (ՀԲ Գործառնությունների վերլուծաբան), Դարեջան Կապանաձեն(Բնապահպանության գծով գլխավոր մասնագետ), Սառա Մայքլը (Սոցիալական զարգացման գլխավոր մասնագետ), Ժոզեֆ Էռնսբերգերը (Բնական ռեսուրսների կառավարման մասնագետ) և Դեվիդ Լագը (Գյուղատնտեսության գծով մասնագետ, խորհրդատու):   Այցի ընթացքում աշխատանքային հանդիպումներ տեղի ունեցան ինչպես գրասենյակի տնօրենի, այնպես էլ ներկայիս ծրագրի բաղադրիչների համակարգողների և այլ մասնագետների հետ: Հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին նոր ծրագրի համար մշակված բնապահպանական և սոցիալական կառավարման, տարաբնակեցման քաղաքականության փաստաթղթերը, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման համար կարևորագույն նախապայման հանդիսացող մի շարք հարցեր` այդ թվում...[more]

27.03.2014

Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր 2 - Հանրային իրազեկում

Սույն թվականի մարտի 21-ին Օրհուսի երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցավ ՀՀ ԳՆ «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»  ՊՀ-ի կողմից Համաշ]արհային բանկի աջակցությամբ նախապատրաստվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» երկրորդ վարկային ծրագրի«Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակային փաստաթղթի» և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթղթի» հանրային իրազեկման շրջանակներում կազմակերպված հիմնական քննարկումը: Քննարկմանը մասնակցեցին «ԳԾԻԳ»-ի, ՀՀ ԳՆ, ՀՀ ԲՆ,ՀԿ-ների և գիտական կենտրոնների, ինչպես նաև Հայաստանում այլ ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Հանդիպման ընթացքում տեղի ունեցան քննարկումներ մշակված փաստաթղթերի շրջանակներում վեր հանված հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի և դրանց մեղմացման միջոցառումների շուրջ: Քննարկվեցին ներկայիս ծրագրի շրջանակներում կիրառվող բողոքարկման մեխանիզմները, ինչպես նաև...[more]

14.03.2014

Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր 2 - Հանրային իրազեկում/նախնական քննարկում

Սույն թվականի մարտի 11-ին Օրհուսի երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցավ ՀՀ ԳՆ «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»  ՊՀ-ի կողմից Համաշ]արհային բանկի աջակցությամբ նախապատրաստվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» երկրորդ վարկային ծրագրի «Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակային փաստաթղթի» և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթղթի» հանրային իրազեկման շրջանակներում կազմակերպված նախնական քննարկումը: Քննարկմանը մասնակցեցին «ԳԾԻԳ»-ի, ՀՀ ԳՆ, ՀՀ ԲՆ,ՀԿ-ների և գիտական կենտրոնների, ինչպես նաև Հայաստանում այլ ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունները ներկայացուցիչներ: Հանդիպման շրջանակներում ներկայացվեցին իրականացվող ծրագրի նկարագիրը, վերոհիշյալ երկու փաստաթղթերի նախագծերը: Ծրագրի և փաստաթղթերի նախագծերի ներկայացումից հետո եղան հարց ու պատասխաններ:[more]

Displaying results 96 to 100 out of 103