“AGRICULTURE DEVELOPMENT FUND”

THIS IS THE OFFICIAL WEB PAGE OF THE AGRICULTURE DEVELOPMENT FUND AND IS PRESENTLY UNDER RECONSTRUCTION  

(WE APOLIGIZE FOR ANY INCONVENIENCES OR PROBLEMS CAUSED)

 

 

 

Activities

11.08.2017

Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամը նոր ծրագրեր կիրականացնի ոլորտի բարելավման ուղղությամբ

Այսօր տեղի է ունեցել Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գեղամ Գևորգյանի մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում ներկայացվել են Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերն ու նոր նախաձեռնությունները:

 Ներկայացնելով նորաստեղծ Հիմնադրամի նպատակներն ու առաջիկա անելիքները` Գեղամ Գևորգյանը տեղեկացրել է, որ այն ստեղծվել է որպես կենտրոն, որտեղից պետության և մասնավոր հատվածի միասնական քաղաքականության ներքո կիրականացվի ագրարային ոլորտի առավել արդյունավետ կառավարում:

 «Հիմնադրամի տեսլականը նոր տեխնոլոգիաներով, գիտական հենքի վրա մրցունակ և արդյունավետ գյուղատնտեսություն ունենալն է, ինչն իր հերթին կնպաստի Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը» – նշել է նա:

 Անդրադառնալով գյուղատնտեսության բնագավառում բարեհաջող ընթացող Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության (CARMAC) ծրագրին` Հիմնադրամի գործադիր տնօրենը նշել է, որ եթե ծրագրի առաջին...[more]

06.04.2017

Social Monitoring Visit

In the framework of the Second Community Agricultural Resource Management and Competitiveness Project, on April 05, 2017 the APIU SA staff representatives “Value Chain Development” (VCD) Component Food Safety Specialist Georgi Hovhannisyan and the Project Social Specialist Emma Mkrtchyan carried out the social monitoring visit to the “Mer Sarer Holding” LLC located in Yerevan, which is implementing the “Business development for the honey export” subproject under the Value Chain Component. During the visit the Social Specialist verified the compliance of the implemented subproject to the Project social safeguards, as per the relevant questionnaire. The representatives of the enterprise answered in details to all the questions of the APIU SA specialist, who, in addition to the verification of compliance to the social safeguards, provided additional consultations to the representatives of the enterprise.

About 40 families involved in the honey value chain in...[more]

24.03.2017

Measures towards Establishing Machine and Tractors Stations

On March 23 this year, Gegham Gevorgyan received a delegation headed by Yevgeni Korchevoy, head of Agriculture, Food and Road Construction Machinery Department of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, in which the Sales Representative of the Russian Federation in the Republic of Armenia Andrey Babko was also present. Procurement chief specialist of Agriculture PIU SA Azat Tovmasyan and Community Pasture/Livestock Management System component coordinator of the second CARMAC project Karen Torosyan were also participating in the meeting.

During the meeting all the issues, opportunities and perspectives of providing agricultural machinery to the Republic of Armenia were discussed. The parties emphasized the importance of establishing Machine and tractors station (MTS) as soon as possible. A road map has been developed and signed, involving all the envisaged events and their schedules. Possible options of MTS...[more]

03.03.2017

Opening Ceremony of One-Stop Shop Center

Works towards opening a Service Center on One-Stop Shop basis in the RA MoA State Service for Food Safety (SSFS) have been carried out within Strengthening Public Sector Institutions component of the Second Community Agricultural Resource Management and Competitiveness (CARMAC) project implemented by the Agriculture PIU and financed by the World Bank. The Center is aimed at improving and increasing the service quality provided to economic entities and citizens.

Today the opening ceremony of the Service Center took place with the participation of the RA Minister of Agriculture Ignati Arakelyan, Agriculture PIU Acting Director Gegham Gevorgyan, WB Consultant Ara Karapetyan and other guests. In his opening speech the head of SSFS Ishkhan Karapetyan mentioned that the SSFS has significantly simplified the administrative procedures and introduced electronic management tools thus ensuring transparency of all the activities. The...[more]

01.03.2017

Buckwheat Produced in Tsovagyugh Community will Soon Take its Place in the Local Market: The Minister of Agriculture paid a visit to the RA Gegharkunik Marz

Yesterday, the RA Minister of Agriculture Ignati Arakelyan paid a working visit to the RA Gegharkunik Marz.

The Minister visited the buckwheat processing factory established within ENPARD project in Tsovagyugh community. 5 cooperatives, engaged in buckwheat cultivation, have been established in this marz since 2015 within ENPARD project. The buckwheat they produced is now being processed in this factory. As mentioned by the Minister, this is a very interesting project which will allow replacing imported products with local ones. Thus after getting relevant information on the demand and to ensure the continuation and expansion of the project, the Government will discuss the issue of subsidizing special fertilizations and seeds for buckwheat production. The people in charge ensured that at the end of April they will present packaged product and the Armenian consumer will be able to buy in retail market Armenian buckwheat produced in Gegharkunik marz.

Marz...[more]

Displaying results 1 to 5 out of 103
<< First < Previous 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Next > Last >>

To top