Activities

11.08.2017

Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամը նոր ծրագրեր կիրականացնի ոլորտի բարելավման ուղղությամբ

Այսօր տեղի է ունեցել Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գեղամ Գևորգյանի մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում ներկայացվել են Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերն ու նոր նախաձեռնությունները:

 Ներկայացնելով նորաստեղծ Հիմնադրամի նպատակներն ու առաջիկա անելիքները` Գեղամ Գևորգյանը տեղեկացրել է, որ այն ստեղծվել է որպես կենտրոն, որտեղից պետության և մասնավոր հատվածի միասնական քաղաքականության ներքո կիրականացվի ագրարային ոլորտի առավել արդյունավետ կառավարում:

 «Հիմնադրամի տեսլականը նոր տեխնոլոգիաներով, գիտական հենքի վրա մրցունակ և արդյունավետ գյուղատնտեսություն ունենալն է, ինչն իր հերթին կնպաստի Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը» – նշել է նա:

 Անդրադառնալով գյուղատնտեսության բնագավառում բարեհաջող ընթացող Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության (CARMAC) ծրագրին` Հիմնադրամի գործադիր տնօրենը նշել է, որ եթե ծրագրի առաջին...[more]

06.04.2017

Social Monitoring Visit

In the framework of the Second Community Agricultural Resource Management and Competitiveness Project, on April 05, 2017 the APIU SA staff representatives “Value Chain Development” (VCD) Component Food Safety Specialist Georgi Hovhannisyan and the Project Social Specialist Emma Mkrtchyan carried out the social monitoring visit to the “Mer Sarer Holding” LLC located in Yerevan, which is implementing the “Business development for the honey export” subproject under the Value Chain Component. During the visit the Social Specialist verified the compliance of the implemented subproject to the Project social safeguards, as per the relevant questionnaire. The representatives of the enterprise answered in details to all the questions of the APIU SA specialist, who, in addition to the verification of compliance to the social safeguards, provided additional consultations to the representatives of the enterprise.

About 40 families involved in the honey value chain in...[more]

24.03.2017

Measures towards Establishing Machine and Tractors Stations

On March 23 this year, Gegham Gevorgyan received a delegation headed by Yevgeni Korchevoy, head of Agriculture, Food and Road Construction Machinery Department of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, in which the Sales Representative of the Russian Federation in the Republic of Armenia Andrey Babko was also present. Procurement chief specialist of Agriculture PIU SA Azat Tovmasyan and Community Pasture/Livestock Management System component coordinator of the second CARMAC project Karen Torosyan were also participating in the meeting.

During the meeting all the issues, opportunities and perspectives of providing agricultural machinery to the Republic of Armenia were discussed. The parties emphasized the importance of establishing Machine and tractors station (MTS) as soon as possible. A road map has been developed and signed, involving all the envisaged events and their schedules. Possible options of MTS...[more]

03.03.2017

Opening Ceremony of One-Stop Shop Center

Works towards opening a Service Center on One-Stop Shop basis in the RA MoA State Service for Food Safety (SSFS) have been carried out within Strengthening Public Sector Institutions component of the Second Community Agricultural Resource Management and Competitiveness (CARMAC) project implemented by the Agriculture PIU and financed by the World Bank. The Center is aimed at improving and increasing the service quality provided to economic entities and citizens.

Today the opening ceremony of the Service Center took place with the participation of the RA Minister of Agriculture Ignati Arakelyan, Agriculture PIU Acting Director Gegham Gevorgyan, WB Consultant Ara Karapetyan and other guests. In his opening speech the head of SSFS Ishkhan Karapetyan mentioned that the SSFS has significantly simplified the administrative procedures and introduced electronic management tools thus ensuring transparency of all the activities. The...[more]

01.03.2017

Buckwheat Produced in Tsovagyugh Community will Soon Take its Place in the Local Market: The Minister of Agriculture paid a visit to the RA Gegharkunik Marz

Yesterday, the RA Minister of Agriculture Ignati Arakelyan paid a working visit to the RA Gegharkunik Marz.

The Minister visited the buckwheat processing factory established within ENPARD project in Tsovagyugh community. 5 cooperatives, engaged in buckwheat cultivation, have been established in this marz since 2015 within ENPARD project. The buckwheat they produced is now being processed in this factory. As mentioned by the Minister, this is a very interesting project which will allow replacing imported products with local ones. Thus after getting relevant information on the demand and to ensure the continuation and expansion of the project, the Government will discuss the issue of subsidizing special fertilizations and seeds for buckwheat production. The people in charge ensured that at the end of April they will present packaged product and the Armenian consumer will be able to buy in retail market Armenian buckwheat produced in Gegharkunik marz.

Marz...[more]

14.02.2017

Working meeting

On February 13, 2017 Agriculture PIU Acting Director Gegham Gevorgyan and “Community Pasture/Livestock Management System” component coordinator of the Second Community Agricultural Resource Management an Competitiveness project (CARMAC 2) Karen Torosyan, chief specialist Kamo Khachatryan and other employees had a meeting with Karina Harutyunyan, “Livestock Development in the South of Armenia” project leader of “Strategic Development Agency” (SDA) non-governmental organization, project consultant/expert Gagik Tovmasyan and management specialist/component coordinator Lusine Simonyan.

K. Harutyunyan presented the project they are implementing and mentioned that it’s being funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation and implemented in the RA Syunik and Vayots Dzor marzes. The objective of the project is to improve availability of milk and meat markets for the livestock farmers in the mentioned marzes. 100 communities...[more]

09.02.2017

A Memorandum of Cooperation Has Been Signed Between the RA Ministry of Agriculture and the Center for Agribusiness and Rural Development (CARD) Foundation

Today the RA Minister of Agriculture Ignati Arakelyan paid a visit to the agricultural and veterinary service center in Aragatsavan community. 

The Minister had a tour in the center together with the CARD Foundation Director Gagik Sardaryan and Agriculture PIU Acting Director Gegham Gevorgyan, talked to the center employees and veterinarians.

The Minister then visited CARD Foundation and got acquainted with its current works.

After the tour a Memorandum of Cooperation was signed between the RA Ministry of Agriculture and CARD Foundation. In compliance with the Memorandum a working group is envisaged to be created, which will develop productive mechanisms for improving the vaccination quality of  “Veterinary-Sanitary and Phytosanitary Services Center” SNCO and the services provided, as well as raise awareness of the livestock farms.

[more]

02.02.2017

Working Meeting

On February 1 this year, Agriculture PIU Acting Director Gegham Gevorgyan had a meeting with GIZ “Integrated biodiversity Management” project Team Leader C. Schulz, consultants A. Danielyan and A. Hayrapetyan. Agriculture PIU employees G. Khachatryan, K. Torosyan, K. Khachatryan and D. Baziyan also participated in the meeting. During the meeting Mr Gevorgyan presented CARMAC 2 project mentioning that one of the most important issues of Component 1 is increasing milk and meat yield and improving pasture management through cooperatives. In order to avoid overgrazing and degradation, correct management of pastures was highlighted. It was also mentioned that such a system and single model should be established which will allow the communities developing their management plans on their own and continuing the works. 

C. Schulz mentioned that the GIZ works are conformed to the RA Ministry of Agriculture based on country priorities....[more]

29.12.2016

“Agriculture PIU” Director Wishes You A Happy New Year!

Dear colleagues, another year of achievements and challenging ideas is becoming a history. The future now salutes us all to a new year full of expectations, unique projects and efficient cooperation.   

Happy New Year to all of us! Let this year bring us strength, ardor, courage and peaceful mind.  I strongly hope that the coming year will be prolific and our diligence will produce its results.    

I am sure, that healthy work environment will generate challenging and interesting ideas and bring them to life.  

Gegham Gevorgyan

[more]

20.12.2016

Working Meeting

Today, Acting Director of the Agriculture PIU Gegham Gevorgyan called a conference with the participation of “Center for Agribusiness and Rural Development” (CARD) Foundation Director Gagik Sardaryan and Veterinary and Livestock breeding division specialists Tigran Gabrielyan and Arman Ohanyan. Sona Tsarukyan from “Animal Health Services” component of CARMAC project implemented by the Agriculture PIU was also participating in the meeting.

Works to be implemented within the CARMAC 2 project, mainly the Veterinary training project, Animal health measures, current veterinary problems and the mechanisms of solving them have been discussed during the meeting. Highlighting the development of veterinary capacities the parties discussed ways of implementing the training project.

Summarizing the discussion results, Gegham Gevorgyan underlined the importance of cooperating with beneficiary organizations in...[more]

05.12.2016

Ignati Arakelyan Presents the Acting Director of the Agriculture Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture

Today the RA Minister of Agriculture Ignati Arakelyan presented Gegham Gevorgyan, Acting Director of the Agriculture PIU SA of the RA MoA to the staff.

The Minister of Agriculture highlighted the importance of the works being implemented by the Agriculture PIU and praised the voluminous work carried out by the former Director Gagik Khachatryan.

The Minister noted that Gegham Gevorgyan is well aware of the works implemented by the World Bank adding that in the near future the most efficient directions of agriculture should be discussed.    

 “First of all the works implemented and results achieved within the “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” (CARMAC) and CARMAC 2 projects should be recorded, its efficiency analyzed and the most important directions selected, since we have limited financial means”,- said Ignati...[more]

21.11.2016

WB Mission Visits Armenia

The World Bank mission has paid a visit to Armenia from November 15-24, 2016 for “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” project implementation completion and evaluation as well as supervision of CARMAC 2 project.

The main objective of the mission is to discuss the results of the CARMAC project completion report with the Ministry of Agriculture, Agriculture PIU and other interested parties to include them in the Implementation Completion Report (ICR). The main objective of the mission concerning the CARMAC 2 project is reviewing the performance progress of implementation and target allocations.  The group should also review the implementation progress and the conformity of authorized aspects with the WB safeguard policy, contribute in solving any problem preventing project implementation.

On November 15, 2016 a discussion was organized in the Agriculture PIU in which...[more]

24.10.2016

ArmProdExpo 2016 International Specialized Exhibition

On 21-23 October “ArmProdExpo” International Specialized Exhibition was held in “Yerevan EXPO” exhibition complex of Yerevan Computer Research and Development Institute. More than 90 companies from the Republic of Armenia and Nagorno-Karabakh Republic took part in the exhibition. The objective was to present the best products produced in Armenia and the achievements in processing sphere, to evaluate competitiveness of domestic products, expand export opportunities and help domestic producers get directly in touch with foreign commercial organizations. Outside the exhibition complex, open air pavilions were provided for all the RA marz representatives with their products.   

Around 10 enterprises supported under the Second Community Agricultural Resource Management and Competitiveness project implemented...[more]

20.10.2016

RA Minister of Agriculture Pays a Visit to Gegharkunik Marz

RA Minister of Agriculture Ignati Arakelyan paid a working visit to Gegharkunik marz. The minister was accompanied by Gegharkunik marz mayor Rafik Grigoryan, MoA Deputy Minister Robert Makaryan, “Agriculture PIU” SA Director Gagik Khachatryan and other officials.

The minister first visited Vardadzor community, where he met with the cooperative members and got acquainted to the works being implemented. The last batch of agricultural machinery (4 tractors, seed drill, baling machine, plough etc.) under the “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” (CARMAC) project were provided to the community this fall, which significantly facilitated agricultural works in the community.   

Minister then visited Vardenis, where he met with potato growers who the other week blocked the Vardenis-Karvachar highway protesting against the low prices at which intermediaries purchased potato...[more]

Displaying results 1 to 14 out of 103
<< First < Previous 1-14 15-28 29-42 43-56 57-70 71-84 85-98 Next > Last >>