ԳԾԻԳ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ՀՀ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ»   ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ.

  1. Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման բաժին
  2. Գնումների կազմակերպման և իրավաբանական բաժին
  3. Ֆինանսահաշվային բաժին
  4. Գործերի կառավարման բաժին

ՀՀ կառավարության 2011թ 
Ապրիլի 7-ի  թիվ 355 – Ն որոշման