AnnouncementsՀայտարարություններ
Please enter a searchword.
Displaying results 15 to 28 out of 52

Հայտարարություններ

12.03.2016

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ 2) շրջանակներում սննդամթերքի անվտանգության տեսուչների ուսուցման ծառայություններ մատուցելու  համար: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում:

[more]

12.03.2016

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի»  (ՀԳՌԿՄ 2)  շրջանակներում անասնաբույժների մոբիլիզացման ծառայություններ մատուցելու  համար: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում:

[more]

04.03.2016

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ 2)   շրջանակներում  շինարարական աշխատանքների իրականացման համար: Մանրամասները ներկայացված են կից փաստաթղթերում:[more]

16.02.2016

Շահագրգռվածություն ցուցաբերելու հրավեր- շինարարական, նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների, շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկման

Կից ներկայացված  են մրցույթին մասնակցելու մանրամասները և  ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը:[more]

04.02.2016

Արժեշղթայի զարգացման բաղադրիչի գլխավոր մասնագետ

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է արժեշղթայի  զարգացման բաղադրիչի ծրագրերի գլխավոր մասնագետի մրցույթ ՀԳՌԿՄ երկրորդ ծրագրի շրջանակներում:  Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները և  դիմումի ձևը ներկայացված են կից հրավերում:  [more]

23.12.2015

Հատուկ մեքենաների ձեռքբերման մրցույթին մասնակցելու հրավեր

Հայաստանի Հանրապետւթյան գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է մասնակցելու հատուկ մեքենաների ձեռքբերման  մրցույթին: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից փաստաթղթում: [more]

22.12.2015

ՀԳՌԿՄ երկրորդ ծրագրի «Արժեշղթայի զարգացում» բաղադրիչի շրջանականերում հաղթող ճանաչված ենթածրագրերի ցանկ

Ստորև ներկայացված է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի «Արժեշղթայի զարգացում» բաղադրիչի շրջանակներում  1-ին փուլի մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ենթածրագրերի ցանկը:[more]

11.12.2015

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր անհատ խորհրդատուի ընտրության համար

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ 2)  շրջանակներում անհատ խորհրդատուի ընտրության համար:[more]

26.11.2015

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետւթյան գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ 2)  շրջանակներում ուսուցում  անցկացնելու  համար: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում:[more]
28.08.2015

Արժեշղթայի զարգացման բաղադրիչի ծրագրերի անկախ գնահատող

Հայաստանի Հանրապետւթյան գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է արժեշղթայի զարգացման բաղադրիչի ծրագրերի անկախ գնահատողի մրցույթ ՀԳՌԿՄ երկրորդ ծրագրի շրջանակներում:  Բոլոր իրավասու և հետաքրքրված կազմակերխությունները կարող են ներկայացնել իրենց հայտերը՝ համաձայն ներկայացված պահանջների: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում:  [more]

14.08.2015

Արժեշղթաների զարգացման ծրագրերի մրցույթ

Հայաստանի Հանրապետւթյան գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է արժեշղթաների զարգացման ծրագրերի մրցույթ ՀԳՌԿՄ երկրորդ ծրագրի շրջանակներում:  Բոլոր իրավասու և հետաքրքրված կողմերը կարող են ներկայացնել իրենց հայտ-դիմումներ` համաձայն ներկայացված պահանջների: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում:[more]

06.08.2015

Մրցույթին մասնակցելու հրավեր

Հայաստանի Հանրապետւթյան գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու ՀՀ ԳՆ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության համար սերվերների մատակարարելու համար: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում: [more]

30.07.2015

Մրցութային Առաջարկներ Ներկայացման Հրավեր

Հայաստանի Հանրապետւթյան գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու ՀՀ Արագածոտնի մարզի Հնաբերդ համայնքում արոտների ջրարբիացման համակարգ կառուցելու մրցույթին մասնակցելու համար:  Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում: [more]

Displaying results 15 to 28 out of 66