Հայտարարություններ

12.04.2016

Արժեշղթաների զարգացման II փուլի մրցույթ

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է...[more]

07.04.2016

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության  «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի» շրջանակներում  ՀՀ 63 համայնքի արոտավայրերում բուսականության ցուցանիշների փոփոխության վերաբերյալ ազդեցության ուսումնասիրության ծառայություններ մատուցելու  համար: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում:

[more]

01.04.2016

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ 2)  շրջանակներում  սննդամթերքի անվտանգության տեսուչների ուսուցման ծառայություններ մատուցելու  համար: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում:

[more]

01.04.2016

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի»(ՀԳՌԿՄ 2)  շրջանակներում անասնաբույժների մոբիլիզացման ծառայություններ մատուցելու  համար: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում:

[more]

21.03.2016

Հանրային խորհրդատվական հանդիպում

Ս. թ. մարտի 24-ին ժամը 12:00 «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի շրջանակում Փանիկ համայնքի գյուղապետարանում տեղի կունենա անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնի կառուցման «Բնապահպանական կառավարման պլանի» և մոնիտորինգի իրականացման ներկայացումը և քննարկումը շահագրգիռ հանրության հետ: 

ԲԿՊ-ի նախնական տարբերակը տեղադրված է «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի  կայքի (arspiu.com) ՀԳՌԿՄ ԾՐԱԳՐԻ ԲԿՊ բաժնում հետևյալ հղումով. 

http://www.arspiu.com/fileadmin/user_upload/pdf/EMMP/EMMP_Panik_draft_March_2016.pdf

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար դիմել` Հայաստան, 375014, Երևան, Կոմիտաս փ., 54բ Հեռ. (+374 10), 297301, 297302, 297303 Ֆաքս (+374 10) 297308 Էլ. փոստ` [more]

12.03.2016

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ 2) շրջանակներում սննդամթերքի անվտանգության տեսուչների ուսուցման ծառայություններ մատուցելու  համար: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում:

[more]

12.03.2016

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի»  (ՀԳՌԿՄ 2)  շրջանակներում անասնաբույժների մոբիլիզացման ծառայություններ մատուցելու  համար: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում:

[more]

04.03.2016

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ 2)   շրջանակներում  շինարարական աշխատանքների իրականացման համար: Մանրամասները ներկայացված են կից փաստաթղթերում:[more]

16.02.2016

Շահագրգռվածություն ցուցաբերելու հրավեր- շինարարական, նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների, շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկման

Կից ներկայացված  են մրցույթին մասնակցելու մանրամասները և  ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը:[more]

04.02.2016

Արժեշղթայի զարգացման բաղադրիչի գլխավոր մասնագետ

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է արժեշղթայի  զարգացման բաղադրիչի ծրագրերի գլխավոր մասնագետի մրցույթ ՀԳՌԿՄ երկրորդ ծրագրի շրջանակներում:  Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները և  դիմումի ձևը ներկայացված են կից հրավերում:  [more]

23.12.2015

Հատուկ մեքենաների ձեռքբերման մրցույթին մասնակցելու հրավեր

Հայաստանի Հանրապետւթյան գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է մասնակցելու հատուկ մեքենաների ձեռքբերման  մրցույթին: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից փաստաթղթում: [more]

22.12.2015

ՀԳՌԿՄ երկրորդ ծրագրի «Արժեշղթայի զարգացում» բաղադրիչի շրջանականերում հաղթող ճանաչված ենթածրագրերի ցանկ

Ստորև ներկայացված է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի «Արժեշղթայի զարգացում» բաղադրիչի շրջանակներում  1-ին փուլի մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ենթածրագրերի ցանկը:[more]

11.12.2015

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր անհատ խորհրդատուի ընտրության համար

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ 2)  շրջանակներում անհատ խորհրդատուի ընտրության համար:[more]

26.11.2015

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետւթյան գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ 2)  շրջանակներում ուսուցում  անցկացնելու  համար: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում:[more]

Displaying results 15 to 28 out of 71