Հայտարարություններ

07.08.2014

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ՊՀ Հայաստանի Հանրապետություն Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր Վարկ No. 4891-AM ՀՀ համայնքների կերհանդակների քարտեզագրման, գնահատման և արածեցման սխեմաների մշակման ծառայություններ Պայմանագրի հղում՝ CARMAC-CS-14/121 (PMP) 1. Հայաստանի Հանրապետությունը Միջազգային զարգացման ընկերակցությունից (ՄԶԸ) ստացել է վարկ «Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ) իրացման նպատակով և նախատեսվում է այդ գումարների մի մասով կատարել ՀՀ համայնքների կերհանդակների քարտեզագրման, գնահատման և արածեցման սխեմաների մշակման ծառայությունները:    2. Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են՝ Հայաստանի Հանրապետության 5 մարզի (Արագածոտն, Շիրակ, Լոռի, Տավուշ, Գեղարքունիք,) 15 գյուղական համայնքում`

  1. Ուսումնասիրել և գնահատել համայնքի արոտների ու խոտհարքների վիճակը,
  2. Ըստ...[more]

02.06.2014

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ս. թ.  Հունիսի 13 ին ժամը 14:00  ՀԲ «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության»  ծրագրի շրջանակում Շաքի գույղապետարանում տեղի կունենա  Շաքիի ջրարբիացման համակարգի վերակառուցման ծրագրի «Բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանի» ներկայացումը և քննարկումը շահագրգիռ հանրության հետ:  Փաստաթղթի հայերեն և անգլերեն նախնական տարբերակները տեղադրված են «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կայքում` http://www.arspiu.com Լրացուցիչ տեղեկատվության համար դիմել ` Հայաստան, 375014, Երևան, Կոմիտաս փ., 54բ Հեռ. (+374 10), 297301, 297302, 297303 Ֆաքս (+374 10) 297308 Էլ. փոստ` info@arspiu.com[more]

02.06.2014

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ս. թ.  Հունիսի 13 ին ժամը 12:00  ՀԲ «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության»  ծրագրի շրջանակում Սպանդարյանի գույղապետարանում տեղի կունենա  Սպանդարյանի ջրարբիացման համակարգի վերակառուցման ծրագրի «Բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանի» ներկայացումը և քննարկումը շահագրգիռ հանրության հետ:  Փաստաթղթի հայերեն և անգլերեն նախնական տարբերակները տեղադրված են «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի  կայքում` http://www.arspiu.com Լրացուցիչ տեղեկատվության համար դիմել ` Հայաստան, 375014, Երևան, Կոմիտաս փ., 54բ Հեռ. (+374 10), 297301, 297302, 297303 Ֆաքս (+374 10) 297308 Էլ. փոստ` info@arspiu.com[more]

01.04.2014

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ս. թ.  ապրիլի 3-ին ժամը 11:00 ՀԲ «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի շրջանակում Ճամբարակի քաղաքապետարանում տեղի կունենա Ճամբարակ քաղաքում անասնաբուժական կենտրոնի հիմնադրման «Բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանի» ներկայացումը և քննարկումը շահագրգիռ հանրության հետ:  Փաստաթղթի հայերեն և անգլերեն նախնական տարբերակները տեղադրված են «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի  կայքում` www.arspiu.com Լրացուցիչ տեղեկատվության համար դիմել` Հայաստան, 375014, Երևան, Կոմիտաս փ., 54բ Հեռ. (+374 10), 297301, 297302, 297303 Ֆաքս (+374 10) 297308 Էլ. փոստ` info@arspiu.com[more]

31.03.2014

No. CARMAC CPP–SH-J/1/03/Պայմանագրի Շնորման Ծանուցում

ՀՀ ԳՆ Գյուղատնտեսական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ ՊՀ Պայմանագրի Շնորման Ծանուցում Ծրագրի անվանում` Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր Երկիր` Հայաստանի Հանրապետություն Վարկի համար` 4891-AM Պայմանագրի համարը`             No. CARMAC CPP–SH-J/1/03 (Joint-1 Supervisor) Պայմանագրի շրջանակը`                      ՀՀ Շիրակի մարզի Սարալանջ և Նահապետավան  համայնքների արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի, ընդհանուր ջրընդունիչի և ջրագծի կառուցման շինարարական աշխատանքների վերահսկման ծառայություններ Գնման/Ընտրության մեթոդը`                 CQS (Խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված...[more]

08.04.2014

No. CARMAC CPP–T-11/1/01/Ենոքավան/Պայմանագրի Շնորման Ծանուցում

ՀՀ ԳՆ Գյուղատնտեսական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ ՊՀ Պայմանագրի Շնորման Ծանուցում Ծրագրի անվանում` Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր Երկիր` Հայաստանի Հանրապետություն Վարկի համար` 4891-AM Պայմանագրի համարը`             No. CARMAC CPP–T-11/1/01 (Ենոքավան նախագծում) Պայմանագրի շրջանակը`                      ՀՀ Տավուշի մարզի Ենոքավան համայնքի արոտավայրերում երկու խմոցների, պոմպակայանի, ջրընդունիչ կառույցի կառուցման, պաշարապահ տարողության տեղադրման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության անցկացման ծառայություններ Գնման/Ընտրության մեթոդը`                 CQS (Խորհրդատուի որակավորման...[more]

08.04.2014

No.CARMAC CPP–S-13/1/01/Շաքի նախագծում/Պայմանագրի Շնորման Ծանուցում

ՀՀ ԳՆ Գյուղատնտեսական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ ՊՀ Պայմանագրի Շնորման Ծանուցում Ծրագրի անվանում` Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր Երկիր` Հայաստանի Հանրապետություն Վարկի համար` 4891-AM Պայմանագրի համարը`                 No. CARMAC CPP–S-13/1/01 (Shaqi Design) Պայմանագրի շրջանակը`             ՀՀ Սյունիքի մարզի Շաքի համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման ջրագծերի, երեք խմոցների, ջրընդունիչի պաշարապահ տարողության կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության անցկացման ծառայություններ Գնման/Ընտրության մեթոդը`           CQS (Խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված ընտրություն) Տևողությունը`...[more]

17.03.2014

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետւթյան գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ)  շրջանակներում ուսուցում  անցկացնելու  համար: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում:[more]

14.03.2014

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման և վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթղթերի հանրային իրազեկում

Հարգելի գործընկերներ, Սույն թվականի մարտի 21-ին ժամը 12:30-14:00-ը Օրհուսի երևանյան գրասենյակում տեղի կունենա ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ նախապատրաստվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» երկրորդ վարկային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում մշակված «Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակային փաստաթղթի» և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթղթի» նախագծերի հանրային իրազեկում: Կից ներկայացվում են իրազեկմանը ներկայացված փաստաթղթերիչ նախագծերն ու հանրային իրազեկման օրակարգը: [more]

07.03.2014

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման և վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթղթերի հանրային իրազեկում

Հարգելի գործընկերներ, Սույն թվականի մարտի 11-ին ժամը 12:00-14:00-ը Օրհուսի երևանյան գրասենյակում տեղի կունենա ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվելիք «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» երկրորդ վարկային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում մշակված «Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակային փաստաթղթի» և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթղթի» նախնական տարբերակների հանրային իրազեկում: Կից ներկայացվում է հանրային իրազեկման օրակարգը: [more]

20.02.2014

Մրցակցային Դրամաշնորհների Ծրագիր

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ Մրցակցային դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթ  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից իրականացվում է «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագիրը, որի բաղադրիչներից է «Մրցակցային դրամաշնորների ծրագիրը»: Մրցակցային դրամաշնորհային ծրագրերը իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերում: Ծրագրերի ընտրությունը կատարվում է  մրցութային կարգով համաձայն գործող ընթացակարգի: Նպատակը. Մրցակցային դրամաշնորհային ծրագրի հիմնական նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում աջակցել նոր արտադրատեսակների, տեխնոլոգիաների, մեխանիզմների ստեղծմանը և տարածմանը: Ընդունելի տեխնոլոգիաներ - Ներկայացվող ծրագրային առաջարկները պետք է համապատասխանեն հետևյալ չափորոշիչներին` 

  • Գյուղատնտեսական ոլորտում արտադրվող արտադրանքի (գյուղմթերքի)...[more]

16.02.2014

Խորհրդատվական ծառայություններ - Հիվանդությունների վերահսկման կարողությունների հզորացում

Հայաստանի Հանրապետություն  Սննդամթերքի անվտանգության կարողությունների զարգացման ծրագիր (FS IDF) IDF դրամաշնորհ - TF012224 Ծրագիր No. P129168 Հղում No. (ըստ Գնումների պլանի): FS-IDF-CS-14/10 The Republic of Armenia (RA) has received financing in the amount of US$ 0.45 million equivalent from the World Bank toward the cost of the Food Safety Capacity Building Project, and intends to apply part of the proceeds for consultant services.  The consulting services (“the Services”) include the development of surveillance, reporting, collection and analysis capacity for priority zoonotic and foodborne cases in order to better respond  and implies adaptation of strategies and actions if need be; support capacity building on risk analysis and policy development, two basic components of a modern food safety system. This would allow adaptation to evolving situations, integrating scientific advances as well as food safety...[more]

16.02.2014

Մրցութային Առաջարկների Ներկայացման Հրավեր

Հայաստանի Հանրապետություն

Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման
և մրցունակության ծրագիր

Ծրագիր No. P120028

Մրցութային Առաջարկների Ներկայացման Հրավեր
 
ՀՀ Շիրակի մարզի Սարալանջ և Նահապետավան համայնքների արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի, ընդհանուր ջրընդունիչի և ջրագծի կառուցում

1.     Սույն Մրցութային առաջարկներ ներկայացման հրավերը հետևում է Ընդհանուր Գնումների Ծանուցմանը (ԸԳԾ), որը տպագրվել էր 2011թ. օգոստոսի 16-ին «Դևելոփմենտ Բիզնեսի» No.804 համարում: 2.     Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է վարկ Միջազգային զարգացման ընկերակցությունից (ՄԶԸ)` Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրիծախսերը հոգալու նպատակով և մտադիր է վարկի միջոցների...[more]

16.02.2014

ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ՊՀ
Հայաստանի Հանրապետություն

Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման
և մրցունակության ծրագիր
[more]

Displaying results 57 to 70 out of 71