AnnouncementsՀայտարարություններ
Please enter a searchword.
Displaying results 43 to 53 out of 53
<< First < Previous 1-14 15-28 29-42 43-53 Next > Last >>

Հայտարարություններ


03.02.2015

ՇԱՀԱԳՐԳՌՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ - Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկում

Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր[more]

03.02.2015

ՇԱՀԱԳՐԳՌՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ - Նախագծա-նախահաշվային աշխատանքներ

Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր[more]

03.02.2015

ՇԱՀԱԳՐԳՌՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐՔ - ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետությունը Միջազգային զարգացման ընկերակցությունից (ՄԶԸ) և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) ստացել է վարկ «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի»  իրացման նպատակով և նախատեսվում է այդ գումարների մի մասով Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում իրականացնել արոտավայրերի ջրարբիացման շինարարական աշխատանքներ համաձայն ՀՀ Շինարարության նախարարության «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերի: «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը (ԳԾԻԳ ՊՀ) հրավիրում է այդ բնագավառներում որակավորված շինարարական կազմակերպություններին ցուցաբերել իրենց շահագրգռվածությունը ծրագրի համար շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար: Շինարարական կազմակերպությունը պետք է ունենա հետևյալ որակավորումները` ՀՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձի կարգավիճակ, առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ միջազգային կազմակերպությունների հետ, շինարարական աշխատանքների կատարման առնվազն տաս...[more]

03.02.2015

ՇԱՀԱԳՐԳՌՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

«Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման ր մրցունակության» ծրագրի շրջանակներում շինարարական/նախագծա-նախահաշվային/ որակի տեխնիկական հսկման աշխատանքներ իրականացնելու շահագրգռվածություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են դիմել համաձայն կից ներկայացված ընթացակարգերի հետևյալ հասցեով` «Գյուղատնտեսական ԾԻԳ» ՊՀ, Կոմիտաս 54Բ, ք. Երևան 0014: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով` 297301, 297302, 297303:[more]

03.02.2015

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետություն Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների առավարման և մրցունակության ծրագիր[more]

19.11.2014

«Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» երկրորդ ծրագրի սոցիալական գնահատման հաշվետվոււթյան նախագծի հանրային իրազեկում

Հարգելի գործընկերներ, Սույն թվականի նոյեմբերի 26-ին ժամը 11:00-ին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական աջակցության հանրապետական կենտրոն»-ում տեղի կունենա ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ նախապատրաստվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» երկրորդ վարկային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում իրականացված «Սոցիալական գնահատման» հաշվետվության նախագծի հանրային իրազեկում: Կից ներկայացվում են իրազեկմանը ներկայացված փաստաթղթի նախագիծն ու հանրային իրազեկման օրակարգը:[more]

10.04.2015

Մրցակցային Դրամաշնորհային Ծրագրերի Մրցույթ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից իրականացվում է «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագիրը, որի բաղադրիչներից է «Մրցակցային դրամաշնորների ծրագիրը»: Մրցակցային դրամաշնորհային ծրագրերը իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերում: Ծրագրերի ընտրությունը կատարվում է  մրցութային կարգով համաձայն գործող ընթացակարգի: Նպատակը. Մրցակցային դրամաշնորհային ծրագրի հիմնական նպատակն է` Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում աջակցել նոր արտադրատեսակների, տեխնոլոգիաների, մեխանիզմների ստեղծմանը և տարածմանը: Ընդունելի տեխնոլոգիաներ. Ներկայացվող ծրագրային առաջարկները պետք է  համապատասխանեն հետևյալ չափորոշիչներին`
  •  Գյուղատնտեսական ոլորտում արտադրվող արտադրանքի (գյուղմթերքի) որակի և որակական հատկությունների բարձրացում:
  • Գյուղատնտեսական բիզնեսի շուկայավարման կատարելագործում` ներառյալ գյուղատնտեսական ապրանքների...[more]

07.08.2014

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ՊՀ Հայաստանի Հանրապետություն Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր Վարկ No. 4891-AM ՀՀ համայնքների կերհանդակների քարտեզագրման, գնահատման և արածեցման սխեմաների մշակման ծառայություններ Պայմանագրի հղում՝ CARMAC-CS-14/121 (PMP) 1. Հայաստանի Հանրապետությունը Միջազգային զարգացման ընկերակցությունից (ՄԶԸ) ստացել է վարկ «Համայնքների Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ) իրացման նպատակով և նախատեսվում է այդ գումարների մի մասով կատարել ՀՀ համայնքների կերհանդակների քարտեզագրման, գնահատման և արածեցման սխեմաների մշակման ծառայությունները:    2. Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ) ներառում են՝ Հայաստանի Հանրապետության 5 մարզի (Արագածոտն, Շիրակ, Լոռի, Տավուշ, Գեղարքունիք,) 15 գյուղական համայնքում`

  1. Ուսումնասիրել և գնահատել համայնքի արոտների ու խոտհարքների վիճակը,
  2. Ըստ...[more]

02.06.2014

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ս. թ.  Հունիսի 13 ին ժամը 14:00  ՀԲ «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության»  ծրագրի շրջանակում Շաքի գույղապետարանում տեղի կունենա  Շաքիի ջրարբիացման համակարգի վերակառուցման ծրագրի «Բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանի» ներկայացումը և քննարկումը շահագրգիռ հանրության հետ:  Փաստաթղթի հայերեն և անգլերեն նախնական տարբերակները տեղադրված են «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կայքում` http://www.arspiu.com Լրացուցիչ տեղեկատվության համար դիմել ` Հայաստան, 375014, Երևան, Կոմիտաս փ., 54բ Հեռ. (+374 10), 297301, 297302, 297303 Ֆաքս (+374 10) 297308 Էլ. փոստ` info@arspiu.com[more]

02.06.2014

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ս. թ.  Հունիսի 13 ին ժամը 12:00  ՀԲ «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության»  ծրագրի շրջանակում Սպանդարյանի գույղապետարանում տեղի կունենա  Սպանդարյանի ջրարբիացման համակարգի վերակառուցման ծրագրի «Բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանի» ներկայացումը և քննարկումը շահագրգիռ հանրության հետ:  Փաստաթղթի հայերեն և անգլերեն նախնական տարբերակները տեղադրված են «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի  կայքում` http://www.arspiu.com Լրացուցիչ տեղեկատվության համար դիմել ` Հայաստան, 375014, Երևան, Կոմիտաս փ., 54բ Հեռ. (+374 10), 297301, 297302, 297303 Ֆաքս (+374 10) 297308 Էլ. փոստ` info@arspiu.com[more]

01.04.2014

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ս. թ.  ապրիլի 3-ին ժամը 11:00 ՀԲ «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի շրջանակում Ճամբարակի քաղաքապետարանում տեղի կունենա Ճամբարակ քաղաքում անասնաբուժական կենտրոնի հիմնադրման «Բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանի» ներկայացումը և քննարկումը շահագրգիռ հանրության հետ:  Փաստաթղթի հայերեն և անգլերեն նախնական տարբերակները տեղադրված են «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի  կայքում` www.arspiu.com Լրացուցիչ տեղեկատվության համար դիմել` Հայաստան, 375014, Երևան, Կոմիտաս փ., 54բ Հեռ. (+374 10), 297301, 297302, 297303 Ֆաքս (+374 10) 297308 Էլ. փոստ` info@arspiu.com[more]

Displaying results 43 to 56 out of 67