Announcements

08.09.2016

Expression of interest for the provision of consultancy services

Agricultural Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia is requesting proposals on conducting trainings  within the frameworks of  the  second “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” Project  (CARMAC 2). Please see details in the attached invitation.

[more]

29.08.2016

Construction of pastures watering system in Vaghashen community of the RA Gegharkunik marz

Agricultural Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia is requesting proposals on civil works within the framework of  the  second “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” Project  (CARMAC 2). Please see details in the attached files.[more]

12.08.2016

List of winning projects

List of 2016 second round winning sub-projects within Value chain development component of CARMAC 2 project implemented by the Agriculture PIU SA of RA MoA 

 

[more]

21.07.2016

Construction of pastures watering system in Karmir community of the RA Gegharkunik marz

Agricultural Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia is requesting proposals on civil works within the framework of  the  second “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” Project  (CARMAC 2). Please see details in the attached files.[more]

07.07.2016

Construction of pastures watering system in Sarukhan community of the RA Gegharkunik marz

Agricultural Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia is requesting proposals on civil works within the framework of  the  second “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” Project  (CARMAC 2). Please see details in the attached files.

[more]

17.05.2016

Expression of interest for the provision of assessment services

Agricultural Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia is requesting proposals on conducting assessment services in veterinary service centers based  within the frameworks of  the  “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” Project  (CARMAC ). Please see details in the attached invitation.

[more]

06.05.2016

Construction of pastures watering system in Hayravank community of the RA Gegharkunik marz

Agricultural Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia is requesting proposals on civil works within the framework of  the  second “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” Project  (CARMAC 2). Please see details in the attached files.

[more]

29.04.2016

Amendment #1 Construction of pastures watering system in Geghashen community of the RA Kotayk marz

Agricultural Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia is requesting proposals on civil works within the framework of  the  second “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” Project  (CARMAC 2). Please see details in the attached files.

[more]

25.04.2016

Construction of pastures watering system in Geghashen community of the RA Kotayk marz

Agricultural Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia is requesting proposals on civil works within the framework of  the  second “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” Project  (CARMAC 2). Please see details in the attached files.[more]

12.04.2016

II Round Competition for Value Chain Development Projects

Agricultural Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia is announcing II round competition for value chain development  under  the Second "Community Agricultural Resource Management and Competitiveness" Project. All the interested and eligible parties can submit their applications following the requirements of the project.  For more details please see the announcement text.[more]

07.04.2016

Expression of interest for the provision of consultancy services

Agricultural Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia is requesting proposals on providing extension services for the impact study of the change in vegetation indices in the RA 63 community pastures within the framework of the “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” Project. Please see details in the attached invitation.

[more]

01.04.2016

Expression of interest for the provision of consultancy services

Agricultural Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia is requesting proposals on providing training services for food safety inspectors trainings  within the frameworks of  the  second “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” Project  (CARMAC 2). Please see details in the attached invitation.

[more]

01.04.2016

Expression of interest for the provision of consultancy services

Agricultural Project Implementation Unit State Agency of the Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia is requesting proposals on mobilization of veterinarians to provide services within the frameworks of  the  second “Community Agricultural Resource Management and Competitiveness” Project  (CARMAC 2). Please see details in the attached invitation.

[more]

21.03.2016

Հանրային խորհրդատվական հանդիպում

Ս. թ. մարտի 24-ին ժամը 12:00 «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի շրջանակում Փանիկ համայնքի գյուղապետարանում տեղի կունենա անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնի կառուցման «Բնապահպանական կառավարման պլանի» և մոնիտորինգի իրականացման ներկայացումը և քննարկումը շահագրգիռ հանրության հետ: 

ԲԿՊ-ի նախնական տարբերակը տեղադրված է «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի  կայքի (arspiu.com) ՀԳՌԿՄ ԾՐԱԳՐԻ ԲԿՊ բաժնում հետևյալ հղումով. 

http://www.arspiu.com/fileadmin/user_upload/pdf/EMMP/EMMP_Panik_draft_March_2016.pdf

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար դիմել` Հայաստան, 375014, Երևան, Կոմիտաս փ., 54բ Հեռ. (+374 10), 297301, 297302, 297303 Ֆաքս (+374 10) 297308 Էլ. փոստ` [more]

Displaying results 1 to 14 out of 66
<< First < Previous 1-14 15-28 29-42 43-56 57-66 Next > Last >>