Օգտակար հղումներ

http://www.president.am 
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և նրա աշխատակազմի պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.gov.am 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.moh.am 
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.minted.am 
Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.justice.am 
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.ArmeniaForeignMinistry.am 
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.mnp.am 
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.minenergy.am 
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.edu.am 
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.mil.am 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.mss.am 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.mtc.am 
Հայաստանի Հանրապետության տրանսպերտի և կապի նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.minfin.am 
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.mca.am 
ՙՀազարամյակի մարտահրավերներ՚ հիմնադրամի հայաստանյան ծրագրի հոգաբարձուների խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://arm.agrowebcac.org/asrc/arm/ 
ՙԳյուղատնտեսության Աջակցության Հանրապետական Կենտրոն՚ ՓԲԸ-ի (ԳԱՀԿ) պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.birdflu.am/ 
Թռչնագրիպի դեմ պայքարի հանրապետական միջգերատեսչական շտաբի պաշտոնական ինտերնետային կայք

http://www.minagro.am/doc/xushjan.pdf 
Տեղեկանք ՀՀ-ում տրակտորների և գյուղտեխնիկայի պահեստամասերի վաճառքի գործող կետերի մասին

http://www.minagro.am/doc/IFAD.pdf 
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող գյուղատնտեսական վարկերի մասին

http://www.smsmta.am 
ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն գործակալության պաշտոնական ինտերնետային կայք