Միջոցառումներ

05.06.2015

Աստղաշենի միջնակարգ դպրոցի սաները Երևանում

Էքսկուրսիայի շրջանակներում եռօրյա այցով Երևանում գնտվող Ղարաբաղի Աստղաշեն համայնքի դպրոցի ինը և տասներորդ դասարանի աշակերտների, ինչպես նաև նրանց ուղեկցող ուսուցիչների համար «ԳԾԻԳ»-ի կողմից կազմակերպվեց այցելություն «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և աշակերտների համար հետաքրքրաշարժ մի շարք ենթածրագրեր: Նրանք այցելեցին «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող մրցակցային դրամաշնորհային ծրագրեր, մասնավորապես՝ հատապտուղների աճեցման , ինչպես նաև չրի պատրատսման ու շուկայահանման ծրագրեր: Ծրագրերի ընտրությունը պատահական չէր, այլ նպատակային, քանի որ այցելությունների արդյունքում ծրագրերի ղեկավարները տեղեկություններ հավաքեցին Աստղաշեն համայնքում առկա պոպոկի և հատապտուղների մասին՝ հետագայում այնտեղից հումք ձեռքբերելու նպատակով: Այսպիսով, որոշակի հիմքեր ստեղծվեցին հետագայում Աստղաշեն համայնքի բնակիչների հետ գործարար կապեր հաստատելու ուղղությամբ: Ծրագրերի ղեկավարները...[more]

04.06.2015

Կոոպերատիվի հիմնադիր ժողով Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքում

Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքը ՀԳՌԿՄ 2-րդ Ծրագրում ընդգրկելու նպատակով <<ԳԾԻԳ ՊՀ>> ներկայացուցիչների կողմից համայնքում ացնկացվեց կոոպերատիվի հիմնադիր ժողով:  Հանդիպմանը ներկա էին համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյանը, «ԳԾԻԳ»-ի «Համայնքի արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման համակարգ» բաղադրիչի գլխավոր մասնագետ Կ. Խաչատրյանը, սոցիալական մասնագետ Է. Մկրտչյանն, Կոտայքի մարզային աջակցության թիմի (ՄԱԹ) համակարգող Ա. Վարդանյանը և Կոտայքի ՄԱԹ համակարգողի օգնական Լ. Գևորգյանը: Հանդիպման ընթացքում ԳԾԻԳ մասնագետների  կողմից կրկին մանրամասն ներկայացվեցին Ծրագրի հիմնադրույթներն ու դրա շրջանակներում իրականացվող գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրում ընդգրկվելու և դրանից օգտվելու կարևորությունը համայնքի համար: Նաև, ներկայացվեցին  Ծրագրի սոցիալական երաշխիքները` կարևորելով կանանց և երիտասարդների, ինչպես նաև խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների մասնակցությունը Ծրագրում և հատկապես որոշում կայացնելու գործընթացներում: Ներկայացվեց նաև Ծրագրի բողոքարկման մեխանիզմը և բացատրվեց ...[more]

02.06.2015

Ծրագրի ծանոթացման ժողով Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքում

Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքը ՀԳՌԿՄ 2-րդ Ծրագրում ընդգրկելու նպատակով «ԳԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից համայնքի բնակչության համար իրականացվեց Ծրագրի հիմնական գաղափարի, մոտեցումների և ընթացակարգերի վերաբերյալ նախնական ծանոթացման ժողով: Հանդիպմանը ներկա էին համայնքի ղեկավար Ա. Վարդանյանը, Կոտայքի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժնի պետ Ա. Ասատրյանը, «ԳԾԻԳ»-ի «Համայնքի արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման համակարգ» բաղադրիչի համակարգող Կ. Թորոսյանը, սոցիալական մասնագետ Է. Մկրտչյանն և Կոտայքի մարզային աջակցության թիմի (ՄԱԹ) համակարգող Ա. Վարդանյանը: Հանդիպման ընթացքում համայնքապետի կողմից ներկայացվեցին համայնքի խնդիրները և դրանց լուծման հարցում Ծրագրի կարևորությունն ու առկա ներուժը:  Այնուհետև, ԳԾԻԳ մասնագետների  կողմից մանրամասն ներկայացվեցին Ծրագրի հիմնադրույթներն ու դրա շրջանակներում իրականացվող գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրում ընդգրկվելու և դրանից օգտվելու կարևորությունը համայնքի համար: Ծրագրի գործողություններն ու ձեռքբերումներն...[more]

22.05.2015

Ուսուցում Կենդանիների հիվանդությունների տնտեսական վերլուծության թեմայով

«Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից 2012 թվականի հոկտեմբերի 30-ից Համաշխարհային բանկի «Ինստիտուցիոնալ Զարգացման Հիմնադրամ»-ի դրամաշնորհի ֆինանսավորմամբ իրականացվում է «Սննդամթերքի անվտանգության կարողությունների զարգացման» ծրագիրը: Ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել սննդամթերքի անվտանգության ապահովման կարգավորումների ժամանակակից համակարգի ստեղծմանը` հիմնվելով միջազգային չափանիշների և որոշումների կայացման լավագույն փորձի վրա: Ներկայիս ծրագրի միջոցառումների շրջանակներում իրականացվում է նաև կենդանիների հիվանդությունների տնտեսական վերլուծության կարողությունների ձևավորում, որի կարևորագույն մաս է կազմում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության և ՀՀ ԳՆ «Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության» աշխատակիցների համար «Կենդանիների հիվանդությունների տնտեսական վերլուծության» թեմայով ուսուցումը: Ուսուցման իրականացման նպատակով Հայաստանում է գտնվում  Ռեմկո Շրայվեր միջազգային փորձագետը, ով ուսուցման համար թեմատիկ նյութեր է նախապատրաստել կենդանիների առողջության...[more]

19.05.2015

Ծրագրի ծանոթացման ժողով Լոռու մարզի Ծաղկաբեր համայնքում

Լոռու մարզի Ծաղկաբեր համայնքը ՀԳՌԿՄ 2-րդ Ծրագրում ընդգրկելու նպատակով «ԳԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից համայնքի բնակչության համար իրականացվեց Ծրագրի հիմնական գաղափարի, մոտեցումների և ընթացակարգերի վերաբերյալ նախնական ծանոթացման ժողով: Հանդիպմանը ներկա էին համայնքի ղեկավար Ա. Սանթրոսյանը, «ԳԾԻԳ»-ի «Համայնքի արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման համակարգ» բաղադրիչի համակարգող Կ. Թորոսյանը, սոցիալական մասնագետ Է. Մկրտչյանն, Լոռու մարզային աջակցության թիմի (ՄԱԹ) համակարգող Հ. Կյուրեղյանը և Լոռու ՄԱԹ համակարգողի օգնական Ա. Մայիսյանը: Հանդիպման ընթացքում համայնքապետի կողմից ներկայացվեցին համայնքի խնդիրները և դրանց լուծման հարցում Ծրագրի կարևորությունն ու առկա ներուժը:  Այնուհետև, ԳԾԻԳ մասնագետների  կողմից մանրամասն ներկայացվեցին Ծրագրի հիմնադրույթներն ու դրա շրջանակներում իրականացվող գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրում ընդգրկվելու և դրանից օգտվելու կարևորությունը համայնքի համար: Նաև, ներկայացվեցին  Ծրագրի սոցիալական երաշխիքները` կարևորելով կանանց և երիտասարդների, ինչպես նաև...[more]

19.05.2015

Կոոպերատիվի հիմնադիր ժողով Լոռու մարզի Լեռնանցք համայնքում

Լոռու մարզի Լեռնանցք համայնքը ՀԳՌԿՄ 2-րդ Ծրագրում ընդգրկելու նպատակով «ԳԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից իրականացվեց համայնքում կոոպերատիվի հիմնադիր ժողով: Հանդիպմանը ներկա էին համայնքի ղեկավար Լ. Աբգարյանը, «ԳԾԻԳ»-ի «Համայնքի արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման համակարգ» բաղադրիչի համակարգող Կ. Թորոսյանը, սոցիալական մասնագետ Է. Մկրտչյանն, Լոռու մարզային աջակցության թիմի (ՄԱԹ) համակարգող Հ. Կյուրեղյանը և Լոռու ՄԱԹ համակարգողի օգնական Ա. Մայիսյանը: Հանդիպման ընթացքում ԳԾԻԳ մասնագետների  կողմից կրկին մանրամասն ներկայացվեցին Ծրագրի հիմնադրույթներն ու դրա շրջանակներում իրականացվող գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրում ընդգրկվելու և դրանից օգտվելու կարևորությունը համայնքի համար: Նաև, ներկայացվեցին  Ծրագրի սոցիալական երաշխիքները` կարևորելով կանանց և երիտասարդների, ինչպես նաև խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների մասնակցությունը Ծրագրում և հատկապես որոշում կայացնելու գործընթացներում: Ծրագրի գործողություններն ու ձեռքբերումներն առավել առարկայական դարձնելու նպատակով ներկաներին ներկայացվեց նաև...[more]

07.05.2015

Նախնական ծանոթացման ժողով Կոտայքի մարզի Զովաշեն համայնքում

Կոտայքի մարզի Զովաշեն համայնքը ՀԳՌԿՄ 2-րդ Ծրագրում ընդգրկելու նպատակով «ԳԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից համայնքի բնակչության համար իրականացվեց Ծրագրի հիմնական գաղափարի, մոտեցումների և ընթացակարգերի վերաբերյալ նախնական ծանոթացման ժողով: Հանդիպմանը ներկա էին ՀՀ Կոտայքի մարզի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Մ. Եղիազարյանը, համայնքի ղեկավար Ս. Սաֆարյանը, «ԳԾԻԳ»-ի «Համայնքի արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման համակարգ» բաղադրիչի համակարգող Կ. Թորոսյանը, սոցիալական մասնագետ Է. Մկրտչյանն, ինչպես նաև Կոտայքի մարզային աջակցության թիմի (ՄԱԹ) համակարգող Ա. Վարդանյանը: Հանդիպման ընթացքում համայնքապետի և մարզպետարանի ներկայացուցչի կողմից ներկայացվեցին համայնքի խնդիրները և դրանց լուծման հարցում Ծրագրի կարևորությունն ու առկա ներուժը:  Այնուհետև, ԳԾԻԳ մասնագետների  կողմից մանրամասն ներկայացվեցին Ծրագրի հիմնադրույթներն ու դրա շրջանակներում իրականացվող գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրում ընդգրկվելու և դրանից օգտվելու կարևորությունը համայնքի համար: Նաև,...[more]

07.05.2015

Նախնական ծանոթացման ժողով Կոտայքի մարզի Զառ համայնքում

Կոտայքի մարզի Զառ համայնքը ՀԳՌԿՄ 2-րդ Ծրագրում ընդգրկելու նպատակով «ԳԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից համայնքի բնակչության համար իրականացվեց Ծրագրի հիմնական գաղափարի, մոտեցումների և ընթացակարգերի վերաբերյալ նախնական ծանոթացման ժողով: Հանդիպմանը ներկա էին ՀՀ Կոտայքի մարզի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Մ. Եղիազարյանը, համայնքի ղեկավար Մ. Բաբախանյանը, «ԳԾԻԳ»-ի «Համայնքի արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման համակարգ» բաղադրիչի համակարգող Կ. Թորոսյանը, սոցիալական մասնագետ Է. Մկրտչյանն, ինչպես նաև Կոտայքի մարզային աջակցության թիմի (ՄԱԹ) համակարգող Ա. Վարդանյանը: Հանդիպման ընթացքում համայնքապետի և մարզպետարանի ներկայացուցչի կողմից ներկայացվեցին համայնքի խնդիրները և դրանց լուծման հարցում Ծրագրի կարևորությունն ու առկա ներուժը:  Այնուհետև, ԳԾԻԳ մասնագետների  կողմից մանրամասն ներկայացվեցին Ծրագրի հիմնադրույթներն ու դրա շրջանակներում իրականացվող գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրում ընդգրկվելու և դրանից օգտվելու կարևորությունը համայնքի համար: Նաև,...[more]

04.05.2015

Այցելություն «Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն» և «Անասնաբուժական սպասարկման կենտրոն»

«Ծրագրերի շաբաթ» նախագծի շրջանակներում այցելությունների վերջին օրը հատկացվեց ՀԳՌԿՄ ծրագրի երկրորդ բաղադրիչի՝ «Աջակցության ծառայությունների հզորացման» բաղադրիչի շրջանակներում գործող «Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն»-ին (ԳԱՄԿ) և «Անասնաբուժական սպասարկման կենտրոն»-ին (ԱՍԿ): Ուսանողները մանրամասն ծանոթացան ՀՀ Արագածոտնի մարզի ԳԱՄԿ-ի գործունեությանը, ստեծման պատմությանը և մինչ օրս իրականացված աշխատանքներին, դրված նպատակներին, ինչպես նաև առկա խնդիրներին և հնարավոր լուծումներին: Ուսանողների մոտ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց Հայաստանում գործող գյուղատնտեսական խորհրդատվական համակարգը և փորձում էին իրենց կողմից լուծման հնարավոր տարբերակներ առաջարկել առավել մեծ թվով աշխատակիցներ ընդգրկելու համար: Այնուհետև, ուսանողները եղան 2014 թվականի նոյեմբերից ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնքում գործող ԱՍԿ: Կենտրոնում ուսանողներին ընդունեց տվյալ տարածաշրջանը սպասարկող համայնքային անասնաբույժը, ով ներկայացրեց կենտրոնի աշխատանքն ու մեծ պատրաստակամությամբ պատասխանեց բոլոր հարցերին:[more]

04.05.2015

Նախնական ծանոթացման ժողով Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքում

Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքը ՀԳՌԿՄ 2-րդ Ծրագրում ընդգրկելու նպատակով «ԳԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից համայնքի բնակչության համար իրականացվեց Ծրագրի հիմնական գաղափարի, մոտեցումների և ընթացակարգերի վերաբերյալ նախնական ծանոթացման ժողով: Հանդիպմանը ներկա էին ՀՀ Կոտայքի մարզի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Մ. Եղիազարյանը, համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյանը, «ԳԾԻԳ»-ի «Համայնքի արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման համակարգ» բաղադրիչի համակարգող Կ. Թորոսյանը, սոցիալական մասնագետ Է. Մկրտչյանն, ինչպես նաև Կոտայքի մարզային աջակցության թիմի (ՄԱԹ) համակարգող Ա. Վարդանյանը: Հանդիպման ընթացքում համայնքապետի և մարզպետարանի ներկայացուցչի կողմից ներկայացվեցին համայնքի խնդիրները և դրանց լուծման հարցում Ծրագրի կարևորությունն ու առկա ներուժը:  Այնուհետև, ԳԾԻԳ մասնագետների  կողմից մանրամասն ներկայացվեցին Ծրագրի հիմնադրույթներն ու դրա շրջանակներում իրականացվող գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրում ընդգրկվելու և դրանից օգտվելու կարևորությունը համայնքի համար: Նաև,...[more]

04.05.2015

Հանդիպում ՄԱԿ-ի Փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակում

«Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ (ԳԾԻԳ ՊՀ) ԳԾԻԳ ՊՀ ներկայացուցիչներ` սոցիալական մասնագետ Է. Մկրտչյանը և Համայնքի արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման համակարգ (ՀԱԱԿՀ) բաղադրիչի համակարգող Կ. Թորոսյանը ս.թ. ապրիլի 29-ին մասնակցեցին ՄԱԿ-ի Փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակում (ՄԱԿ ՓԳՀ) կայացած Գործընկերների համակարգման հանդիպմանը, որին մասնացում էին ներկայացուցիչներ Միգրացիայի պետական ծառայությունից, Հայաստանի Կարմիր Խաչի Ընկերությունից, Առաքելություն Հայաստան ՀԿ-ից, «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» կազմակերպությունից, Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնից (ՓՄՁ ԶԱԿ), ԿԱԶԱ շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամից, ՕՔՍՖԱՄ-ից և ՄԱԿ-ի Փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակից:   Հադիպման մասնակցության նպատակն էր Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ (ՀԳՌԿՄ 2) ծրագրի շրջանակներում միջազգային, հասարակական և այլ կազմակերպությունների հետ...[more]

30.04.2015

Դիլիջանի Միջազգային Դպրոցի սաների այցը ՀԳՌԿՄ ծրագրի Մրցակցային դրամաշնորհների ծրագիր բաղադրիչի շրջանակներում իրականցվող ենթածրագրեր

Դիլիջանի միջազգային դպրոցի սաների համար երրորդ օրն անցավ շատ հետաքրքիր և ուսուցողական: Դպրոցի սաները «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման» գրասենյակի աշխատակիցների հետ այցելեցին Արմավիրի մարզի Գայ և Ջրառատ, ապա Արարատի մարզի Դարբնիկ գյուղերը: Օրվա ընթացքում այցելություններ իրականացվեցին ՀԳՌԿՄ ծրագրի «Մրցակցային դրամաշնորհային ծրագիր» բաղադրիչի շրջանակներում հաղթող ճանաչված ենթածրագրեր: Արմավիրի մարզի Գայ գյուղում այց կատարվեց ջերմոցային տնտեսություն, որտեղ իրականացվում է «Ալոե վերայի մշակություն» ենթածրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում ստացված դրամաշնորհով հայտատուն ձեռք է բերել ալոեյի սածիլներ: Ալոեյի այս ջերմոցը հանրապետությունում եզակի է և դեղագործներին ապահովում է անհրաժեշտ հումքով: Դպրոցի սաները ստացան մշակաբույսի աճեցման և խնամքի մասին անհրաժեշտ ինֆորմացիա: Իրենց հետաքրքրող հարցերին պատասխաններ ստանալուց հետո դպրոցի սաները մեկնեցին Արմավիրի մարզի Ջրառատ գյուղ: Այստեղ նրանք այցելեցին ջայլամաբուծարան: Սկզբնական շրջանում ունենալով միայն ջայլամի ճտեր, Ֆերման ներկայումս ունի...[more]

30.04.2015

Դիլիջանի Միջազգային Դպրոցի սաների այցը գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ

«Ծրագրերի շաբաթ» նախագծի շրջանակներում «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման» գրասենյակը հյուրընկալել է Դիլիջանի միջազգային դպրոցի չորս սաների: Նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ և աջակցությամբ Հայաստանում իրականացվող գյուղատնտեսության ոլորտի ծրագրերին, դրանց իրականացման մեխանիզմներին և նպատակներին: Առաջին օրն ուսանողների համար ճանաչողական էր , որի ընթացքում այցելեցին Համաշխարհային բանկի երևանյան գրասենյակ, հանդիպեցին ծրագրերի պատասխանատու և համաղեկավար տիկին Արուսյակ Ալավերդյանին, ինչպես նաև այլ մասնագետների: Նույն օրը ուսանողները հանդիպեցին գրասենյակի տնօրենի տեղեկալի և ՀԳՌԿՄ ծրագրի համակարգողների հետ, ովքեր մանրամասն ներկայացրեցին ծրագրի նպատակները, իրականացվող միջոցառումները և մինչ օրս գրանցված հաջողություններն ու առաջընթացն ըստ բաղադրիչների: Այցելության երկրորդ օրն առավել քան հագեցած էր ու հետաքրքիր: Ուսանողներն այցելեցին ծրագրում ընդգրկված Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն և Ծովագյուղ համայնքներ: Համայնքների ընտրությունը կատարվել էր հետևյալ...[more]

29.04.2015

Նախնական ծանոթացման ժողով Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքում

Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքը ՀԳՌԿՄ 2-րդ Ծրագրում ընդգրկելու նպատակով «ԳԾԻԳ ՊՀ» տնօրեն Գ. Խաչատրյանի և «ԳԾԻԳ ՊՀ» աշխատակիցների կողմից համայնքի բնակչության համար իրականացվեց Ծրագրի հիմնական գաղափարի, մոտեցումների և ընթացակարգերի վերաբերյալ նախնական ծանոթացման ժողով: Հանդիպմանը ներկա էին ՀՀ Կոտայքի մարզի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Մ. Եղիազարյանը, համայնքի ղեկավար Կ. Հովհաննիսյանը, «ԳԾԻԳ»-ի «Համայնքի արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման համակարգ» բաղադրիչի համակարգող Կ. Թորոսյանը, սոցիալական մասնագետ Է. Մկրտչյանն, ինչպես նաև Կոտայքի մարզային աջակցության թիմի (ՄԱԹ) համակարգող Ա. Վարդանյանը:   «ԳԾԻԳ ՊՀ» տնօրեն Գ. Խաչատրյանի կողմից մանրամասն ներկայացվեցին Ծրագրի հիմնադրույթներն ու դրա շրջանակներում իրականացվող գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրում ընդգրկվելու և դրանից օգտվելու կարևորությունը համայնքի համար: Նաև, ներկայացվեցին  Ծրագրի սոցիալական երաշխիքները` կարևորելով կանանց և երիտասարդների, ինչպես նաև խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների...[more]

Displaying results 71 to 84 out of 103