17.05.2016

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր գնահատման ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» (ՀԳՌԿՄ) ծրագրով հիմնված անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնների գնահատման ծառայություններ մատուցելու համար: