19.06.2017

Նախաորակավորման հայտարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է նախաորակավորման ընթացակարգ շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվելիք գնանշման հարցումների մրցույթների հնարավոր մասնակիցների որոշման նպատակով: