19.06.2017

Նախաորակավորման հայտարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է նախաորակավորման ընթացակարգ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր պատրաստելու նպատակով կազմակերպվելիք մրցույթների հնարավոր մասնակիցների որոշման նպատակով: