29.05.2017

Հետաքրքրության արտահայտման հրավեր խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար

Հայաստանի Հանրապետւթյան գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հրավիրում է հայտ ներկայացնելու «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» (ՀԳՌԿՄ 2-րդ)  շրջանակներում համայնքների կերհանդակների գնահատման, արոտավայրերի կառավարման պլանների մշակման և  քարտեզագրման ծառայություններ մատուցելու համար: Մրցույթին մասնակցելու մանրամասները ներկայացված են կից հրավերում: