APIU StructureԳԾԻԳ-ի կառուցվածքը
Please enter a searchword.
Displaying results 1 to 14 out of 71
<< First < Previous 1-14 15-28 29-42 43-56 57-70 71-71 Next > Last >>

ԳԾԻԳ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ՀՀ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ»   ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ.

  1. Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման բաժին
  2. Գնումների կազմակերպման և իրավաբանական բաժին
  3. Ֆինանսահաշվային բաժին
  4. Գործերի կառավարման բաժին

ՀՀ կառավարության 2011թ 
Ապրիլի 7-ի  թիվ 355 – Ն որոշման